Space for learning

Education is constantly developing and changing: suitable education, customization, and on-going digitization are just a few of the developments.

Unfortunately not all pages are finished yet, and this is one of them. We try to work as quickly as possible. However if you have any questions, please send us an email and we get back to you as soon.

De Case

Uit onderzoeken blijkt dat zeker 30% van de samenleving gevoelens van eenzaamheid ervaart. Eén op de tien mensen is ernstig eenzaam. Mensen met een netwerk van betekenisvolle relaties zijn gezonder en hebben een hoger niveau van welbevinden dan personen in sociaal isolement.

Het is een complex thema waar veel organisaties al jaren aandacht aan besteden. In maart 2018 lanceerde Hugo de Jonge, de toenmalige minister van VWS, het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid waar ruim 200 gemeenten.

Side-bar Kolom
• Het is een complex
• thema waar veel
• organisaties al jaren
• aandacht aan besteden.

Zelf aan de slag

Hoe een klaslokaal er in de toekomst uitziet, dat weet natuurlijk niemand. Maar dat is geen reden om er niet mee bezig te zijn. Integendeel! Door er samen aan te ontwerpen ervaar je pas de mogelijkheden. Je merkt welk effect een verandering in de ruimte heeft op het onderwijs. Op leren. En op de onderlinge dynamiek.

Juist daarom was de aanpak in dit project zo belangrijk. Het liet zien dat het ontwerpproces zeker zo belangrijk is als het eindresultaat.

We haalden al snel vier belangrijke kenmerken boven tafel waaraan allerlei leervormen werden gekoppeld. Uit karton maakten we prototypes en testten we welke effecten deze hebben op die leervormen. Onder de leerlingen was de treincoupé bank populair. Deze sloot hen namelijk af van geluid en andere afleidingen.

Door met prototypes te werken leerden we snel wat wel en niet werkte. En welk effect een meubel had op de leerlingen. Deze budgetvriendelijke manier van werken helpt je om de juiste keuzes te maken. Wel zo handig, wanneer je het meubilair van jouw hele school gaat vervangen.

Co-creatie

Het interieur van een school gaat niet (alleen) over kleuren en vormen. Het gaat over het ondersteunen van jouw docenten en leerlingen. Door samen te experimenteren in een veilige omgeving leer je onverwachte lessen. Want ideeën kunnen er op papier goed uitzien, maar in de praktijk heel anders uitpakken.

Methodieken
Deskresearch
Observeren
Prototyping
Workshops
Co-creatie
Service scenario’s
CAD

Cardboard Aided Design, daar staat CAD voor. Karton is misschien wel ons favoriete materiaal om mee te werken. Met name in projecten waarin ruimtes een belangrijke rol spelen en niemand precies weet wat werkt. Of het nu de school, het ziekenhuis of kantoor van de toekomst is.

Design in
the service
of people